Bardacık Gıda Topluluğu

 • DBB ağına dahil üreticilerden toplu siparişler yapmak, ve
 • Ekolojik yaşam ve üretim uygulamalarını tanıtıp yaygınlaştırmak

amacıyla Bardacık Sokak No:14/B adresindeki mekanda düzenli buluşmalar gerçekleştiren bir topluluktur.

NASIL ÇALIŞIR? (Katılım ve İşleyiş İlkeleri):

 1. Topluluk içinde katılım ve dayanışma esastır. Topluluk üyelerinin etkinlikler ve toplu siparişler için yapılacak işlerde dönüşümlü rol almaları beklenir.
 2. Topluluk, önceden belirlenmiş bir takvim çerçevesinde, Çarşamba akşamları ve Cumartesi öğleden sonraları buluşmalar yapar. Bu buluşmalarda
  1. Amaçları doğrultusunda sunum/eğitim/sohbet/film gösterimi/atölye çalışması ve benzeri etkinlikler yapar
  2. DBB üreticilerinden toplu sipariş organizasyonları yapar
  3. Topluluk üyelerinin, doğal girdilerle hazırladıkları ürünleri birbirlerine sunabilmelerine imkan sağlar
 3. Topluluğun en fazla 10 kişiden oluşan bir koordinasyon ekibi vardır. Bu grup mekanda yapılacak etkinliklerin planlama ve koordinasyonunu yapar, topluluğa üye olma koşullarını belirler ve üyelerle istişare ederek diğer yapısal kararları alır. Koordinasyon ekibi kararlarını konsensüs yöntemiyle alır ve yazılı hale getirerek topluluk üyelerinin erişimine açar.
 4. Koordinasyon ekibine katılım var olan grup üyelerinin konsensüsü ile veya, talep edilmesi halinde, gıda topluluğu üyelerinin seçimiyle yapılır.
 5. Bu metinle belirlenen çerçeveyi kabul eden herkes gıda topluluğuna üye olabilir. Topluluğa üyelik için bardacik.gtk@gmail.com adresine yazılarak katılım isteği bildirilir. Koordinasyon ekibi ilgili e-posta adresini duyuru listesine ekler.
 6. Topluluğun e-posta duyuru listesinde yalnızca, topluluk mekanındaki etkinliklerin ve koordinasyon ekibi kararlarının duyuruları yayınlanır. Bu duyurular koordinasyon ekibi tarafından yapılır.
 7. Topluluk mekanında etkinlik yapmak veya organize etmek isteyenler (eğitim, atölye çalışması, sohbet vs.), mekandaki buluşmalar sırasında veya bardacik.gtk@gmail.com adresine yazarak koordinasyon ekibine önerilerini iletebilirler.
 8. Topluluğun sözlü etkileşim gerektiren etkinlikleri (toplantı, sohbet, vs.) moderasyon desteğiyle yapılır.
 9. Topluluğun buluşmalarına (toplu siparişler ve diğer etkinlikler) katılan herkesin, her buluşmada gönüllü destek vermesi veya “topluluk kumbarası”na 5 TL katkı yapması önerilir. Topluluk, bunlar dışında her türlü gönüllü katkıya ve kaynak oluşturma çalışmalarına açıktır. Koordinasyon ekibi topluluk kumbarasını mekanın sabit giderlerine katkı ve topluluğun amaçları doğrultusundaki harcamalar için kullanır.
 10. Gıda topluluğu üyeleri, DBB girdileriyle hazırladıkları ürünleri buluşmalar sırasında sunabilirler. Gelirin bir kısmını topluluk kumbarasına bırakmaları beklenir.
 11. Mekanda etkinlik (atölyeler, eğitimler, vs.) düzenleyecek kişi ve gruplar armağan ekonomisi temelinde, katılanlardan gönüllü katkı isteyebilirler. Gelen desteğin bir kısmını topluluk kumbarasına bırakmaları beklenir.
 12. Gıda topluluğunun düzenlediği toplu siparişlere katılan kişilerin topluluğa üye olmaları teşvik edilir.